ساختمان تهرانپارس


موضوع:  اداری، تجاری، نما

وضعیت:  در حال انجام

خدمات بام:  طراحی نما و طراحی داخلی

موقعیت:  ایران، تهران

کارفرما:  خصوصی