ارتباط با ما


آدرس: تهران، خیابان دکتر شـریعتی، خیابان پاسداران، خیابان  نگارستان ششم، پلاک ۴۶، طبقه ۴

شماره تماس:          ۲۲۸۷۰۸۵۲-۰۲۱

شماره همراه:             ۰۹۱۲۱۴۹۰۷۷۳

ایمیل :                      info@baamarc.com

تماس