[layerslider_vc id=”9″]

خدمات گروه معماری بام

طراحی داخلی

یکی از خدمات اصلی ارائه شده در گروه بام ، طراحی داخلی فضاهای متنوع اداری، مسکونی، پزشکی و …  است به گونه ای که طراحی کاربردی و استفاده بهینه از فضا در عین توجه به تزئین فضای داخلی را تامین کند.

 

معماری

طراحی معماری فضاهای مسکونی، اداری-تجاری و سایر پروژه های ساختمانی از خدمات دیگر فعالیت این گروه معماری است.

در طراحی اکثر پروژه های معماری انجام شده توسط این گروه طراحی سعی بر آن شده است که چهار اصل اساسی ذیل به عنوان اصول معماری فرامدرن توجه و عمل گردد:

  1. کارآیی
  2. پایداری
  3. فرم
  4. زمینه گرایی

بازسازی

یکی دیگر از خدمات و زمینه های فعالیت این گروه بازسازی واحد های مسکونی،فضاهای اداری و فضاهای درمانی و مطب پزشکان با استفاده از مصالح جدید و با کیفیت مناسب و قیمت متعادل است.

هدف این گروه در بازسازی فضاهای گوناگون عملکردی افزایش کارایی و ارتقاء بصری فضا بر اساس حداقل هزینه ها می باشد.

مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی پروژه های ساختمانی در زمینه های فعالیتی معماری، طراحی داخلی و … از زمینه های دیگر فعالیت گروه معماری بام می باشد.

استفاده از مدل مدیریت پروژه برای به حداقل رساندن هزینه های ناشی از عملیات گوناگون و کاهش فاصله میان بخش های گوناگون اجرایی هر پروژه، هدف اصلی این گروه معماری است.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.