۴٫۵
(۲)

نمونه پروژه های اداری انجام شده توسط گروه معماری بام

فارنیک

فارانیک

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه اداری کوه نور

کوه نور

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه دکوراسیون اداری مدیریت کاله

مدیریت کاله

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

چند منظوره کاله

چند منظوره کاله

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

واحد اداری سنجابک

سنجابک

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پذیرایی پتروشیمی پردیس

پذیرایی پردیس

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

کنترل روم پردیس

کنترل روم پردیس

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه دکوراسیون اداری مدیریت کاله

مدیریت کاله

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

دفتر تهران ستورز

دفتر تهران ستورز

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

شرکت پتروشیمی هینا

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

شرکت توسعه و فناوری

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

شرکت سدید

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

شرکت نرکسون

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

این مطلب چقدر مفید بود؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

درصد رضایت ۴٫۵ / ۵٫ تعداد رای: ۲

تماس