۵
(۴)

نمونه پروژه های نما انجام شده توسط گروه معماری بام

تهران پارس

ساختمان تهران پارس

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه دیباجی

دیباجی

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه طراحی نما آرتمیس

آرتمیس

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

شیخ بهایی

شیخ بهایی

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

پروژه طراحی نما دامغان

دامغان

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

سهروردی

سهروردی

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

اقامتی کاله

اقامتی کاله

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

باشگاه کاله

باشگاه کاله

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

نمای مدرن

نمای مدرن

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

بلوار صبا

بلوار صبا

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

بابل

بابل

برای دانلود تمامی تصاویر روی نام پروژه کلیک کنید.

این مطلب چقدر مفید بود؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

درصد رضایت ۵ / ۵٫ تعداد رای: ۴

تماس