اهمیت نور در دکوراسیون داخلی

The Importance of Light on Interior Decoration

نور در دکوراسیون داخلی چه طبیعی باشد و چه به شکل نورپردازی با لامپ، تاثیرات روانی خاصی را خواهد گذاشت. گیاهان برای رشد به نور نیاز دارند و این یعنی ادامه زندگی. پس اهمیت نور و روشنایی از ابتدای خلقت غیر قابل انکار بوده و هست. نور یکی از هفت عنصر اصلی در طراحی داخلی […]