نکاتی برای چیدمان محیط کار

Work environment layout

در صورتی که چیدمان محیط کار به درستی انجام شود مزیت‌هایی هم دارد. اولین مزیت بر بهره‌وری فردی هر کارمند تاثیر مثبت می‌گذارد. زمانی که فرد از لحاظ آسایش و آرامش در ساعتی که در محل کار حضور دارد، تامین باشد مسلما انگیزه کاری در او ایجاد می‌شود. البته باید راه‌هایی هم برای ایجاد خلاقیت […]