ویلای سی سنگان


موضوع:  مسکونی، ویلا

 

وضعیت:  خاتمه یافته

 

خدمات بام:  طراحی نما

 

موقعیت:  ایران، نور

 

کارفرما:  آقای طاهرخانی